אתה כאן :  ראשי  >  הצהרת אחריות

הצהרת אחריות

אנחנו מספקים לך שירותי הדרכה בנוגע לאשרה (VISA) ולכן אנו פועלים רק כמסייע לקבלת האשרות (VISA). בהתחשב בצרכי הביטחון והגישה הזהירה ביותר המנחים שגרירויות וקונסוליות, תהליכי הסדרת האשרה (VISA) יכולים לקחת זמן רב. אנא שים לב שאנחנו לא אחראים בשום אופן על העיכוב בתהליך הסדרת האשרה (VISA)שלך מצידה של השגרירות המעורבת.

 

בנוסף, קבלתן או דחייתן של אשרות (VISA) היא החלטתה הבלעדית של השגרירות או הקונסלויה. יתכן שתתבקש להתייצב באופן אישי מול השגרירות/קונסוליה לראיון (ות) כלשהם/ מבחנים ביומטרים. החברה (CKGS) אינה יכולה להיות אחראית על דחייה של אשרות (VISA) או על כל אובדן, נזק, עלות או הוצאה וכל' אחרת, מקרית או כתוצאה מכך.

 

אנחנו לא נהיה אחראים בשום אופן על כל טעות דפוס מצידה של השגרירות/קונסוליה המעורבת בנוגע לשם, נספח או תמונה שגויה, משך וסוג אשרה (VISA)(כניסה חד/רב פעמית) או מספר דרכון וכל'. אנו תמיד משתמשים בשירותים של חברות משלוח בעלות מוניטין למטרה של העברת הדרכונים לשגרירויות/קונסוליות וללקוחות שלנו במגוון ערים. אנחנו לא נהיה אחראים על כל אובדן או נזק, בין אם הוא ישיר, עקיף, מקרי או תוצאתי שנגרם בגלל עיכובים במשלוח או אובדן של הדרכון או של המסמכים במהלך העברתם של אלה על ידינו לשגרירות או אליך, או במהלך העברתם של המסמכים על ידי השגרירות/קונסוליה אלינו. אנחנו, בכל מקרה, נעשה כמיטב יכולתנו כדי לאתר את המסמכים שלך ולסייע לך בלקבל עותקים חלופיים/מאושרים של המסמכים שאבדו.

 

אנא שים לב ש-CKGS לא יהיה אחראי בשום אופן על כל עיכוב, פגם, פגיעה, מוות, אובדן או נזק שנגרמו בעקבות העיכוב מצידה של השגרירות המעורבת או עיכובים בהעברות או אובדן של דרכונים או מסמכים עקב מעשה או מחדל של חברת המשלוח המעורבת.